Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun koulutus (RFS) 2024

Täytäthän ilmoittautumislomakkeelle kaikki henkilötietosi (myös kotiosoitteen). Tarvitsemme tiedot opiskeluoikeutta varten. Kotiosoitteen tarvitsemme myös todistuksen postittamista varten.
Ilmoittautumisesta tulee vahvistus sähköpostiisi.

HENKILÖTIEDOT*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Erikoisruokavaliot tai muut rajoitteet

Osallistumismaksu

Radiologiaan erikoistuvan lääkärin ohjelma 1025,00 1271,00
Radiologian täydennyskoulutusohjelma (sis. 3 päivää: to-pe ja etäpäivä) 950,00 1178,00
Terveydenhuollon röntgentoiminnan säteilyturvallisuuden täydennyskoulutusohjelma (sis. 3 päivää, to-la) 950,00 1178,00Lisätiedot

Osallistun iltatilaisuuteen 22.8. klo 17-22
Sain tiedon koulutuksesta

Haluatko tilata uutiskirjeen? Mikäli haluat, valitse sinua kiinnostavat aiheet alla olevasta valikosta (voit valita useamman vaihtoehdon).
Mistä aiheesta haluaisit saada lisää koulutusta?
Tiedoksi koulutuksen järjestäjälle

Maksutapa

Osallistumismaksu laskutetaan lähipäivien jälkeen.*
*
*
*
*
*


Perumisehdot:

llmoittautumisen koulutukseen voi perua maksutta ilmoittautumisaikana. Peruminen tehdään sähköpostilla koulutuksen sihteerille katja.koukkari@uef.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, kuitenkin ennen koulutuksen alkua, laskutetaan asiakkaalta perumismaksuna 50 % koko koulutuksen hinnasta.   


Jos ilmoittautumista ei ole peruttu ennen koulutuksen aloittamista tai opiskelija keskeyttää koulutuksen, Itä-Suomen yliopisto laskuttaa koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Koulutuksen keskeyttämisestä on ilmoitettava kirjallisesti suunnittelija Olli Toivaselle, olli.toivanen@uef.fi sekä sihteerille katja.koukkari@uef.fi.

Mikäli ilmoittautuminen on tehty virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä (jälki-ilmoittautuminen) ja ilmoittautuminen perutaan tai opiskelija ei saavu koulutukseen laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. 

Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Todistus toimitetaan suojatulla sähköpostilla JOK_suojattuposti@uef.fi


OPISKELUOIKEUS JA KOULUTUKSEN HINTA


Opiskeluoikeusaika alkaa erikseen ilmoitettuna aikana (osallistujakirje) ja on voimassa siihen saakka, kun opinnot on suoritettu, kuitenkin max. 31.7.2025 asti. Koulutuksen radiologian linjaan sisältyy kolme mahdollisuutta suorittaa kurssin pakollinen tentti lukuvuoden 2024-2025 aikana. 


Koulutus voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta. 


Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä. 


Koulutuksen kieli on suomi. 


Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.