Keskustelutilaisuus potilaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa

Virtuaalinen tilaisuus (Zoom)

Henkilötiedot*
*
*
*

Ryhmätyön teemat

Ryhmätyöosuudessa osallistujat jaetaan ryhmiin, jossa keskustellaan jommasta kummasta seuraavista teemoista:

Teema 1:
• Mitä edellytyksiä ja/tai rakenteita Suomeen tarvitaan, jotta potilaat voisivat olla osallisia tutkimusten suunnittelusta lähtien?
• Mistä potilaita tutkimusryhmiin? Miten potilaita saadaan mukaan?

Teema 2:
• Kuinka voidaan rakentaa yhteistä kieltä ja ymmärrystä potilaiden ja tutkijoiden välille?
• Tulisiko Suomen lähteä mukaan Patient and Public Involvement (PPI) Network in health and social care research -verkostoon ja miten? (verkoston esittely Keynote-puheenvuorossa)

Valitse mistä aiheesta haluat keskustella ryhmätyöosuudessa *
Tarkista tietosi. Jos tiedot ovat oikein, paina "Ilmoittaudu"