Työelämän juridiikka kirkossa täydennyskoulutusohjelma 2019-2021 (15 op)

Ilmoittautuminen koko ohjelmaan on päättynyt 28.10.2019. Voit vielä ilmoittautua jäljellä oleviin yksittäisiin koulutuspäiviin.

Ilmoittautumisen jälkeen sinulle avautuu vahvistus, jonka voit tarvittaessa tulostaa itsellesi. Huomioithan, että vahvistusta ei enää toimiteta erikseen sähköpostilla.

Yhteystiedot: Suunnittelija Anne Keränen p. 050 309 2839, anne.keranen@uef.fi ja koulutussihteeri Timo Hyttinen p. 050 520 8069, timo.hyttinen@uef.fi

Henkilötiedot*
*
*
*
*
*
*
*
*

Osallistumismaksu

Verollinen (sis. alv 24%) Veroton Kpl
Virkamies- ja työoikeuden perusteet (3 op) -opintojakso (2 koulutuspäivää) 8.-9.10.2020 1240,00 1000,00
Työoikeuden perusteet, 8.10.2020 644,80 520,00
Virkamiesoikeuden perusteet, 9.10.2020 644,80 520,00
Hallintomenettely ja seurakunnan henkilöstöhallinto (2 op) sekä Seurakunnan henkilöstöhallinto ja kirkon työ- ja virkaehtosopimus- järjestelmä (2 op) 28.-29.1.2021 (2 koulutuspäivää) 1240,00 1000,00
Hallintomenettely ja seurakunnan henkilöstöhallinto (2 op), 28.1.2021 644,80 520,00
Seurakunnan henkilöstöhallinto ja kirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä (2 op), 29.1.2021 644,80 520,00Lisätiedot

Haluatko tietoa tulevista alaasi koskevista ajankohtaisista koulutuksista ja uutisista? *
Asema organisaatiossa

Perumis- ja sopimusehdot

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.
Hyväksyn perumis- ja sopimusehdon *
Minua kiinnostaa ensisijaisesti

Maksutapa

Lasku toimitetaan heti koulutuspäivän jälkeen.*
*
*
*
*
*