OMT-fysioterapian asiantuntija: Lähetä todistuksia käymistäsi kursseista

Tällä lomakkeella OMT-fysioterapeutti voi lähettää todistuksia käymistään kursseista, joita tarvitaan OMT-fysioterapian asiantuntijamerkin hakemiseksi ja ylläpitämiseksi.

OMT‐fysioterapeutti, joka täyttää asiantuntijuuden ylläpitokriteerit, on oikeutettu hakemaan SOMTY:lta käyttöönsä OMT‐fysioterapian asiantuntija ‐yhteisömerkkiä. Merkin käyttöoikeus anotaan vapaamuotoisella hakemuksella ja osoittamalla kriteerien täyttyminen.

SOMTY on määrittänyt asiantuntijuuden ylläpitokriteerit seuraavasti (2019):

  • OMT‐fysioterapeutin tulee olla osallistunut kahden (2) vuoden sisällä seitsemään (7) kriteerit täyttävään koulutuspäivään
  • Koulutusten tulee sisältää vaihtoehtoisesti tutkimista ja arviointia sekä fysioterapian ohjaus‐ ja terapiakäytäntöjä, jotka tukevat OMT‐fysioterapeutin substanssiosaamista
  • Koulutuspäivän vähimmäispituus on 8 oppituntia
  • Koulutuksia laskettaessa useita päiviä kestävät kurssit jaetaan koulutuspäiviksi toteutuneiden päivien mukaisesti
Kurssitodistusta toimittaessa huomioidaan koulutuspäivät niiltä osin kun kurssilla on ollut luentoja tai kontaktiopetusta kurssipäivän muodossa tai verkkoluentoina (itsenäistä opiskelua ei huomioida). Todistuksen mukana tulee lähettää tiedot kontaktiopetuksen ja luentojen kestosta, sekä kurssin nimi, kesto ja sisältö. Koulutuspäivän vähimmäispituus on 8 oppituntia, á 45min. Laajoissa yli 10 opintopisteen koulutuksissa 2 op = 1 koulutuspäivä.

Voit lisätä kurssitodistuksen Liitä tiedostoja -kohdasta ja kirjoittaa tarvittavat tiedot lomakkeelle.

Henkilötiedot*
*
*

Tiedostojen yhteenlaskettu maksimikoko on 5 Mt.

Kurssin nimi *
Kurssin ajankohta *
Kurssin sisältö *
Esim. kurssiohjelma
Kontaktiopetuksen kesto *
Kontaktiopetuksen päivät (1 päivä = vähintään 8 oppituntia á 45 min) tai kontaktiopetustunnit á 45 min
Muuta huomioitavaa *

Tilaukset

Valitse Tuote Veroton Verollinen KplTarkista tietosi. Jos tiedot ovat oikein, paina "Lähetä"