Nepsy-terapeutti, 1 v. 30 op

Etäkoulutus

NEPSY-terapeutti opinnot on suunniteltu jatkoksi NEPSY-ohjaaja opinnoille.


NEPSY-terapeutin koulutus vastaa voimassaoleviin hoitosuosituksiin. Koulutusohjelma on kokonaan uudistettu ja päivitetty tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuen. Tasoltaan koulutus vastaa korkea-asteen opintoja. NEPSY-terapeutin opintoihin voi olla hakukelpoinen myös laadukkaan neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen ja muuta alan lisä- ja täydennyskoulutusta saanut henkilö, joka on pohjakoulutukseltaan hakukelpoinen NEPSY-terapeutin opintoihin. Jokainen tapaus arvioidaan hakemuksesta erikseen.

NEPSY-terapeutin jatkokoulutuksen suorittanut hallitsee etiologian, diagnostiikan ja erotusdiagnostiikan perusteita sekä toimintaperiaatteita. Hän hallitsee sekä suositusten mukaiset ja näyttöön perustuvat interventiot, niiden indikaatiot ja kontraindikaatiot sekä muita interventioita, jotka kliinisen kokemuksen perusteella ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi.

NEPSY-terapeutilla on integratiivinen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan sekä systeemiseen psykoterapiaan pohjautuva taustateoreettinen viitekehys, ja siitä syystä ymmärrys käyttämiensä lukuisten näyttöön perustuvien tekniikoiden ja interventioiden vaikutusmekanismeista. NEPSY -terapeutti on terapiasuhteen ammattilainen, joka osaa määritellä ja hyödyntää asiakkaiden kanssa hänelle yksilöllisesti soveltuvia menetelmiä, yksittäisistä interventioista laajempiin tekniikoihin, jotka voivat olla esimerkiksi ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia, luovia, perheterapeuttisia, sosiokognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia tai muita psykososiaalisen ohjauksen ja neuvonnan menetelmiä. NEPSY –terapeutti ymmärtää myös käyttämiensä erilaisten menetelmien mahdolliset interaktiot – ottaen huomioon myös asiakkaan muu mahdollinen lääketieteellinen hoito ja kuntoutus.

KENELLE

Koulutus sopii hyvin psykoterapeuteille, jotka haluavat lisätä NEPSY-osaamistaan. Lisäksi kohderyhmää ovat erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten, heidän perheidensä ja verkostojen kanssa työskentelevät korkeakoulutetut sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammattihenkilöt. Pohjakoulutuksena tulee olla jonkun yllämainitun kelpoisuuden tuottava ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutus on mitoitettu yliopiston standardien mukaan, jossa 1 opintopisteen suoritus vie keskimäärin 26,5 tuntia. Tämä koulutus edellyttää opiskelijoiltaan vähintään tämän ajan budjetointia, sillä koulutusta ei ole käytännössä mahdollista muutoin hyväksytysti suorittaa.

NEPSY –ohjaaja (25 op, yksi vuosi)
Kognitiivisen psykologian perusteet (2 op) Lasten ja nuorten psykiatria (5op) Neuropsykiatria 1 (5 op) Kliiniset interventiot 1 (5 op) Integratiivinen psykoterapia 1 (5 op) Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta (2 op) Vaikuttamisen ja valmentamisen psykologia (1 op)

NEPSY –terapeutti (25 op, toinen vuosi)
Neuropsykologian perusteet (3 op) Aikuispsykiatria (5 op) Kliiniset interventiot 2 (5op) Neuropsykiatria 2 (5 op) Integratiivinen psykoterapia 2 (5 op) Vapaavalintaiset opinnot (2 op)

Koulutuksessa syvennytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan periaatteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Koulutuksessa perehdytään integratiiviseen psykoterapian taustateorioihin sekä erityisesti systeemiseen psykoterapiaan, josta ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, perhe- ja verkostoterapia ovat alun perin lähtöisin. Lisäksi syvennytään kognitiiviseen psyko- ja käyttäytymisterapiaan.

KOULUTUKSEN SUORITUS

Kumpikin 25 op opintojakso suoritetaan valitsemalla yksi seuraavista suoritustavoista:
  1. a) neljä oppimistehtävää
  2. b) neljä kirjatenttiä
  3. c) kaksi kirjatenttiä ja kaksi oppimistehtävää
Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi aktiivista osallistumista koulutuksen lähiopetukseen ja muuhun lähijaksojen työskentelyyn.
Läsnäolon edellyttäviä lähiopetusjaksoja on NEPSY-terapeuttikoulutuksessa 9 x 2 työpäivää= 18 päivää.

Koulutuksen osallistumismaksu on 2800€ jonka voi tarvittaessa maksaa erissä. Merkitse ilmoittautumiskaavakkeen lisätieto kenttään, mikäli toivot laskutusta erissä. Kannattaa tiedustella myös paikalliselta oppisopimustoimistolta ja työnantajaltasi koulutuksen rahoittamisen mahdollisuuksia, joita eri tahot tarjoavat yrityksille henkilöstön kehittämiseen. Lisätietoja koulutuksen rahoitusmahdollisuuksista: https://psyk.fi/opintojen-rahoitus/

Tähän koulutukseen otetaan hakukelpoiset hakijat ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikkoja on rajoitetusti.

Henkilötiedot*
*
*

Lisätiedot

Koulutus sopii hyvin psykoterapeuteille, jotka haluavat lisätä NEPSY-osaamistaan. Lisäksi kohderyhmää ovat erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten, heidän perheidensä ja verkostojen kanssa työskentelevät korkeakoulutetut sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammattihenkilöt. Pohjakoulutuksena tulee olla jonkun yllämainitun kelpoisuuden tuottava ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto.
Suoritettu tutkinto *
Tähän voitte mielellänne kirjoittaa kysymyksiä kouluttajalle tai esittää muita toiveita.

Tilaukset

Verollinen Veroton
Osallistumismaksu 2800,00 2800,00Laskutustiedot
*
*
*
*
Tarkista tietosi. Jos tiedot ovat oikein, paina "Ilmoittaudu".

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUS EHDOT


Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.fi. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalveluun puh. 046 6855326 / 045 2799444.

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.
Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.

Jos peruminen tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.
Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumaan kurssille.